تاریخ انتشار: 1401/3/10

موضوع: سبک زندگی

قیمت: ۰ تومان

زندگی مصرف گرایانه

پدیدآورنده:

باومن در این کتاب به جنبه‌های مختلف مصرف‌گرایی به عنوان یک پدیده‌ی مدرن می‌پردازد. این کتاب مانند دیگر آثار باومن، یک نظریه‌ی واحد ندارد و مجموعه‌ای از ایده‌های نو و جذاب و پرتعداد است، ازجمله اینکه چگونه مصرف‌گرایی درک ما از زمان را عوض کرده، چگونه مصرف‌گرایی باعث شادی ما نمی‌شود، مصرف‌گرایی چگونه افراد را به کالا تبدیل کرده است، یا اینکه انسان‌ها دیگر فقط در پی ارضای بی‌واسطه هستند. نویسنده از افراد و نظریه‌ پردازان حوزه‌های مختلف کمک می‌گیرد، از آمارهای اقتصادی پل کروگمن و اخلاق‌ لویناسی گرفته تا مصاحبه‌های مردم عادی در روزنامه‌ها.

باومن در این کتاب هم به تمایز مصرف از مصرف‌گرایی می‌پردازد، هم جلوه‌های مصرف‌گرایی و هم علل آن را بررسی می‌کند.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

باومن از جمله فیلسوفان مطرح منتقد سرمایه داری و لیبرالیسم است که آثار او مخاطب بالایی نزد اهالی فلسفه و اقتصاد سیاسی در کشور دارد. مسائل مطرح شده در این کتاب شباهت بسیاری با مسائل موجود در ایران دو دهه پیش تاکنون من باب مصرف گرایی دارد.

نظرات کاربران