تاریخ انتشار: 1400/11/24

موضوع: داستان فارسی

قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان

سفر پر ماجرا

پدیدآورنده:

سفر در زمان، رویاییست که در سر همه جای دارد. یکی دوستدارد به آینده برود ویکی مثل نیمای قصه‌ی ما دوست دارد بهگذشته برود آن هم نه گذشته‌ی نزدیک؛ بلکه به زمان صفویه. می‌پرسید چرا؟ پس با نیما و دوستانش در این سفر پرماجرا همراه شوید

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

سفر پرماجرا داستانی پسری به نام نیماست که مجبور است با دو نفر از هم‌کلاسی‌هایش که رابطه‌ٔ خوبی هم با آن‌ها ندارد، فصلی از درسشان را برای یک نمایش در آمفی ئتاتر مدرسه آماده کنند. ولی داستان فقط همین نیست. موقع تمرین اتفاقی می‌افتد و هر سه چشم باز می‌کنند و می‌بینند از زمان صفویه سردر آورده‌اند. فکر می‌کنید چه اتفاقی برایشان می‌افتد؟ آیا می‌توانند به زمان خودشان برگردند؟ با نیما در این سفر پرماجرا همراه شوید.

درباره پدید آورنده

نظرات کاربران