تاریخ انتشار: 1401/3/10

موضوع: جامعه شناسی

قیمت: ۰ تومان

سینمای اشیا جهانی‌سازی و موضوع فرابشری

پدیدآورنده:

نویسنده، استاد سینما و فرهنگ در دانشگاه استرلینگ اسکاتلند است. الیزابت ازرا در این کتاب در پی مطالعه‌ی نحوه‌ی بازنمایی انسان‌ها در سینماست. از نظر او سینما از بدو پیدایش، و به‌خصوص پس از رشد فرآیند جهانی‌سازی، انسان‌ها را به شکل اشیا بازنمایی می‌کند تا آنان را موجوداتی مصرفی، آشغال‌مانند و فاقد سوبژکتیویته نشان دهد. بدین ترتیب، سینما مرز بین انسان و شی را از بین برده و انسان‌ها تبدیل به یک وسیله می‌شوند، وسیله‌ای برای تفریح یا کار یا جنگ -وسایلی بدون احساس. «سینمای چیزها» برگرفته از عبارت مشهور «اینترنت چیزها» است که بنابر آن، اشیا با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، به همدیگر داده منتقل می‌کنند و با این دادوستد همان کاری را می‌کنند که قاعدتاً انسان‌ها باید انجام دهند. بنابراین نویسنده قصد دارد فرآیند شی شدن انسان‌ها در سینما را بررسی کند. شی پساانسانی لزوماً یک آدم آهنی نیست بلکه خود ماییم که تبدیل به شی شده‌ایم. 

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

نویسنده در فصل یک به «اشیای مصرفی» می‌پردازد و نشان می‌دهد مد چگونه انسان را دلبسته‌ی اشیا می‌کند و انسان سپس در فرآیندهای بزرگ‌تر جهانی، خودش تبدیل به شی می‌شود. مثلاً در جهانی که انسان‌ها به شکل شی بازنمایی می‌شوند، استثمار کارگر برای کسب سود هرچه بیش‌تر، امری ناپسند تلقی نمی‌شود.

درباره پدید آورنده

نظرات کاربران