تاریخ انتشار: 1400/08/24

موضوع: سیاست

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

فروپاشی تمدن غرب

کتاب فروپاشی تمدن غرب؛ نگاهی از آینده به زمانه ما نوشته نائومی اورسکز و اریک کانوی است.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

کتاب پیش‌رو کتابی است که از حدود سال ۲۴۰۰ میلادی به ما رسیده است، کتابی است که شاید اکنون علمی‌تخیلی انگاشته شود ولی در سده‌های آینده حکم یک کتاب تاریخی را خواهد داشت. نائومی اورسکز، استاد تاریخ علم در دانشگاه هاروارد، و اریک کانوی، استاد تاریخ علم و فناوری در پاسادنا است. این دو از زبان یک تاریخ‌نگارِ چینی که در قرن بیست‌وپنجم میلادی می‌زید به ما می‌گویند تمدن غربی اگر همین‌گونه پیش برود چه سرنوشتی خواهد داشت…

گزیده کتاب

نویسندگان علمی_تخیلی یک آیندهٔ پندارین می‌سازند، ولی تاریخ‌نگاران می‌کوشند گذشته را بازسازی کنند؛ اما سرانجام، آرمانِ این هر دو، فهم وضعیت کنونی ماست. در این رساله، ما این دو گونه را درمی‌آمیزیم و مردِ تاریخ‌نگاری را به صحنه می‌آوریم که در آینده می‌زیَد و به گذشتهٔ خود که همان اکنون و آیندهٔ (احتمالی) ماست، می‌اندیشد؛ صحنه مربوط به سیصد سال پس از پایان فرهنگ غربی (۱۵۴۰_۲۰۹۳) است. پرسشی که این تاریخ‌نگار با آن روبه‌روست این است: چه شد ما (این فرزندان روشنگری) برخلاف آگاهی ژرف خود دربارهٔ دگرگونی‌های اقلیمی و رویدادهای گزندناکِ قریب‌الوقوع عمل کردیم؟ برداشت تاریخ‌نگار ما آن است که تمدن غربی به عصر تاریک دوم گرفتار شد که در آن خودفریبی و انکار واقعیت که ریشه در پافشاری ایدئولوژیک بر بازار «آزاد» داشت، قدرتمندترین کشورهای جهان را به مغاک تراژدی درانداخت. وانگهی، دانشمندانی که به‌خوبی این کاستی را دریافته بودند صدایشان به جایی نرسید؛ چراکه فرهنگ آن دوره برای پذیرش هرگونه حرف و ادعا (حتّی آن‌هایی که از تهدیدهای نزدیک سخن می‌گفتند) هنجارهای بسیار سختی گذاشته بود. در اینجا، تاریخ‌نگار آیندهٔ ما که در جمهوری دوم خلق چین زندگی می‌کند، یکایک رخدادهای عصر نیمه‌تاریک (۲۰۹۳_۱۹۸۸) را برمی‌شمارد، دوره‌ای که به فروپاشی بزرگ و مهاجرت توده‌ای (۲۰۹۳_۲۰۷۳) منجر شد.

 

نظرات کاربران