تاریخ انتشار: 1399/12/19

موضوع: قدیس دیوانه

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

قدیس دیوانه

کتاب قدیس دیوانه شامل سیزده داستان با موضوعات و مضامین مختلف است. داستانهایی که نگاهی دارند به وضعیت روحی، حالات درونی و تفکرات انسانهایی که در موقعیت‌های خاص قرار گرفته‌اند. موقعیت‌هایی که باید بین مرگ و زندگی تکاپو کنند. موقعیت‌ها و آدمهای غیر عادی که راوی را به سمت نتیجه‌گیری خارق‌العاده‌ای می‌رسانند. موقعیت‌هایی که شخصیت‌هایش باید در آنها دست به تصمیمات خاصی بزنند. شخصیتهایی که حیران و سرگردان در بزنگاه‌هایی قرار می‌گیرند. که قادر است آنان را متاثر و منقلب کند. اما همچنان در گذشته‌ای که در آن اسیرند سیر می‌کنند و تحول پذیر نیستند انگار گذشته برزخی‌ست که رهایی از آن ممکن نیست.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

چشم‌های جواد به وکیل التماس می‌کنند. خرخری می‌کشد و پشت دماغش را صاف می‌کند: 

«آقای وکیل، ته کارا بوگو ما را از این جهنم خلاص کن. همین چیزایی که خودمون سه تا شنیدیم، واسه یه عمر عذاب کشیدن بسه‌س. بگو چی‌کار کنیم؟ جنازه را می‌دی ببریم یه گوشه دفن کنیم؟ یا بازم باید بشینیم زخم بزنیم به جیگرامون؟ من خدازده دادم واسه پونصد نفر غذا پختن!»

درباره پدید آورنده

نظرات کاربران