تاریخ انتشار: 1400/09/15

موضوع: داستان فارسی

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

هفت چشمه

پدیدآورنده:

کتاب هفت چشمه اثر فاطمه توکلیان است که توسط نشرسرای خودنویس منتشر شده است.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

هفت چشمه یک روایت روان و ساده و یک اتفاق واقعی از دِل جامعه‌ای است که نمونه‌های مشابه‌اش را در اطرافمان زیاد دیده و شنیده‌ایم. هفت چشمه روایت دختری طرد شده استکه به سختی
سعی دارد خودش را اثبات کند و رنگ تیره‌ی نگاه مردمانش را تغییر دهد، دختری که بارها  مورد ضرب و شتم قرار گرفته، عقاید دیگران به او تحمیل شده و حقی برای حرف زدن و دفاع از خود نداشته است، دختری که در اوج ناامیدی باز هم امیدوار بود..

گزیده کتاب

زندگی جریان داشت، مثل همین آِب پرخاشگر گاهی تند و عصبانی و ویرانگر، گاهی هم آرام و ملایم و کم عمق! شاید خوشبختی همینجا بود! کنار کوروش و در همین لحظه… لحظه ای که قلبم حاضر نمیشد حتی برای یک ثانیه از کوبش بی‌منطق و تندش دست بردارد! خوشبختی همینجا بود، در میان نور خورشیدی که گرم و ملایم از بین پیله کوه و َکلنو روی صورت‌های خندانمان چشمک میزد و لبخند هفت چشمه را با انعکاس نورش به چشممان میرساند… خوشبختی من همین لحظه بود. در همین بهشت کوچکی که با تلاش و سختی فراوانی ساخته بودم و در کنار مردی که از
خیلی قبل‌تر پشتیبان و همراهم شده بود…

نظرات کاربران