تاریخ انتشار: 1401/5/3

موضوع: داستان فارسی

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

هیولای تلخ

پدیدآورنده:

مجموعه داستان “هیولای تلخ” دومین مجموعه داستان محمد اسعدی با دوازده داستان کوتاه در نشر صاد منتشر شد.
داستانهای این مجموعه عموما با راوی اول شخص و در بستر رئال آغاز می شود، بتدریج وارد فضاهای شگفت یا سورئال شده، در بعضی داستان ها تا حدی به فضای ادبیات گمانه زن نزدیک می شود.
زبان طنز آمیز، روایت خونسرد، وجود خرده روایت ها و خرده پیرنگ ها در پیکره اصلی داستان ها، تعلیق و پایان غافلگیر کننده از دیگر ویژگی های داستان ها هستند.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

درباره پدید آورنده

نظرات کاربران