تاریخ انتشار: 1399/11/24

موضوع: چالش های اقتصادی

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

گاف

پدیدآورنده:

کتاب گاف نوشته سارا گریانلو است. این کتاب روایتی جذاب است که خواننده را با خود برای درک تجربیات متفاوت همراه می‌کند، تجربیاتی که فرصت ندارید آن را در دنیای حقیقی از سر بگذرانید.

بعضی صداها به همه می‌رسد. صداهایی که از گردن‌های کلفت درآمده باشد ولی صداهایی‌ هستند که به گوش حتی صاحبان‌شان هم نمی‌رسد. روایت «گاف» دردنگاری مردمانی است که صدای بلندی ندارند.
ارغوان و ایمان زوج معلمی هستند که زندگی عادی دارند. از قضا تصمیم می‌گیرند به یک گروه جهادی برای کمک به اقشار محروم جامعه بپیوندند. در سیر این بازدید از خانواده‌های آسیب دیده، زندگی آنان نیز دستخوش تغییر می‌شود.
این اثر با پرداختی جسورانه روایتگر زندگی اقشار فرودست جامعه است . این کتاب به مسائلی از جمله: اعتیاد، آسیب‌های جسمی و روانی، کودک همسری و همچنین به پیامدهای شکاف طبقاتی و رنج حاصل از آن که قشر محروم جامعه با آن دست به گریبانند اشاره دارد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

آدم می‌تواند از معمولی بودن دلتنگ شود، مادام که معمولی بودنش جاریست و بدون تهدید دارد راه خودش را می‌رود و چای بعدازظهر داغ است و حرف‌های معمولی برای گفتن هست.

نظرات کاربران