نشرسرای خودنویس

قصه‌ی کسانی که از اولش هم مسافر بودند

/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%873

گزیده‌ای کوتاه از کتاب نیمه‌های راه نوشته‌ی فاطمه امانی


مهلت درخواست کتاب و ارسال پست‌های معرفی

/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C

مهلت شرکت در مسابقه‌ی هر وبلاگ، یک کتاب رایگان تا ساعت 24 امشب است


نامه‌ی قدردانی مخاطبین خودنویس

/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3

نامه‌ی قدردانی یکی از مخاطبین نشرسرای خودنویس، از یک روستای دور و محروم،  به‌خاطر حمایت‌های خودنویس در راستای کشف و پرورش استعدادهای نویسندگی


همیشه اولین قدم، سخت‌ترین قدم است

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C

گفتگوی نشرسرای خودنویس با زینب ستاری، نویسنده‌ی کتاب دوربرگردان


سامسون، شهر ِ آرزوهای من

/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%861

گزیده‌ای کوتاه از کتاب تنها در سامسون نوشته‌ی ترکان قربان‌زاده


خانه بخت به چه قیمتی؟

/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%861

گزیده‌ای کوتاه از کتاب دوربرگردان نوشته‌ی زینب ستاری


«تنها در سامسون» منتشر شد

/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب «تنها در سامسون»  نوشته‌ی ترکان قربان‌زاده از سوی نشرسرای خودنویس منتشر شد.


«همه‌چیز را که نباید به بقیه گفت»

/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%872

گزیده‌ای کوتاه از کتاب نیمه‌های راه نوشته‌ی فاطمه امانی


زینب ستاری

/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86

معرفی نویسنده کتاب دوربرگردان


دوربرگردان منتشر شد

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب «دوربرگردان»، اولین نوشته‌ی زینب ستاری از سوی نشرسرای خودنویس منتشر شد.