آماده ترور باش

انقلاب برای ما یک دیالوگ نو بود

/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF

گفت‌و‌گوی روزنامه شهرآرا با علی براتی گجوان نویسنده کتاب آماده ترور باش را در این مطلب بخوانید


مجموعه داستان آماده ترور باش منتشر شد

/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مجموعه داستان آماده ترور باش به‌قلم علی براتی کجوان منتشر شد