آموزشی

چطور یک طرح خوب بنویسیم؟

/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85

لایو اینستاگرامی لیلا جلینی با موضوع چطور یک طرح خوب بنویسیم؟ در اینستاگرام خودنویس برگزار می‌شود.


معرفی 10 کتاب برای نویسنده‌شدن

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C