ادبیات داستانی ایران

مراسم افتتاحیه مسابقه خودنویس 3 در دانشگاه تهران برگزار شد

/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مراسم افتتاحیه مسابقه خودنویس 3، چهارشنبه 12 خردادماه 1400 ساعت 14:00 در دانشگاه تهران با حضور اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات کشور برگزار شد.