استعداد نویسندگی

«مرا هم به جمع شیفته‌های دل‌باخته‌ات اضافه کرده‌ای»

/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%862

گزیده‌ای کوتاه از کتاب تنها در سامسون نوشته‌ی ترکان قربان‌زاده


نامه‌ی قدردانی مخاطبین خودنویس

/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3

نامه‌ی قدردانی یکی از مخاطبین نشرسرای خودنویس، از یک روستای دور و محروم،  به‌خاطر حمایت‌های خودنویس در راستای کشف و پرورش استعدادهای نویسندگی


همیشه اولین قدم، سخت‌ترین قدم است

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C

گفتگوی نشرسرای خودنویس با زینب ستاری، نویسنده‌ی کتاب دوربرگردان


سامسون، شهر ِ آرزوهای من

/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%861

گزیده‌ای کوتاه از کتاب تنها در سامسون نوشته‌ی ترکان قربان‌زاده