اسماعیل جلالی

دعوت به تحیّر در عصر سرگردانی‌های انسان

/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

یادداشت اسماعیل جلالی (کتاب‌پژوه و کارشناس فرهنگی) درباره‌ی کتاب سیاگالش را در این مطلب بخوانید.