اکبری دیزگاه

نشست نقدوبررسی کتاب «گاف» برگزار می‌شود

/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نشست نقدوبررسی کتاب «گاف» به‌قلم سارا گریانلو با حضور منتقدان و نویسنده اثر در سرای اهل قلم برگزار می‌شود