باباکوهی

شیراز و آب رُکنی و این باد خوش نسیم…

/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85

یادداشت محمد محمودی نورآبادی به مناسبت ۱۵ اردیبهشت «روز شیراز» را در این مطلب بخوانید.


ذهن مرا اروند متلاطم کرده بود

/%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

گزیده‌ای از کتاب باباکوهی نوشته محمد محمودی نورآبادی


روایتی دیگر از روزهای سخت؛ باباکوهی منتشر شد

/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

رمان باباکوهی نوشته‌ی محمد محمودی نورآبادی از سوی نشر صاد منتشر شد