تعامل با مردم

«کارساز» باشیم

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

27 اردیبهشت‌ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی مبارک.