حافظ

شیراز و آب رُکنی و این باد خوش نسیم…

/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85

یادداشت محمد محمودی نورآبادی به مناسبت ۱۵ اردیبهشت «روز شیراز» را در این مطلب بخوانید.