خبرگزاری مهر

محتوای رمان‌ها از مسایل اساسی مردم دور است

/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اسطیری می‌گوید: هر اثری که دینی باشد ناگزیر باید به ساحت اجتماعی بشر بپردازد و هر اثری که اجتماعی باشد حتماً باید موضعش را در قبال مسئله بسیار مهم دین روشن کند.


رودررو با «گاف»؛ آیا شرایط زیستن همه‌چیز را عوض می‌کند؟

/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

یادداشت محمدقائم خانی بر رمان «گاف» را که در خبرگزاری مهر منتشر شده است در این مطلب بخوانید.


مراسم افتتاحیه مسابقه خودنویس 3 در دانشگاه تهران برگزار شد

/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مراسم افتتاحیه مسابقه خودنویس 3، چهارشنبه 12 خردادماه 1400 ساعت 14:00 در دانشگاه تهران با حضور اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات کشور برگزار شد.


امام خمینی و نسبت ما با غرب

/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8

یادداشت مهدی جمشیدی نویسنده کتاب عزم راه به‌مناسبت ۱۴ خرداد روز ارتحال امام خمینی (ره) را در این مطلب می‌خوانید.


سیاگالش یک رمان اصیل ایرانی-اسلامی است

/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب سیاگالش به قلم ابراهیم اکبری دیزگاه با حضور مهمانان و نویسنده اثر یکشنبه 19 اردیبهشت‌ماه در خبرگزاری مهر برگزار شد.


نماز و رمان

/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

یادداشت ابراهیم اکبری دیزگاه نویسنده کتاب سیاگالش به‌مناسبت روز جهانی نماز را در این مطلب بخوانید.


مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «سیاگالش»

/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب سیاگالش یکشنبه 19 اردیبهشت‌ماه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود


نقش خلاقانه‌ی طراح جلد کتاب، قلقلک‌دادن حس کنجکاوی مخاطب است

/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

حسن کریم‌زاده، طراح لوگوی صاد معتقد است انتخاب یک کتاب باتوجه به طرح جلد آن، نقش خلاقانه‌ی طراحان گرافیک برای قلقلک‌دادن حس کنجکاوی مخاطب را نشان می‌دهد.


«چهل و یکم»؛ روایتی بازگشت‌گونه

/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87

نثر رمان با این که نثری بین قجری و پهلوی اول است، روان و خوش خوان است. نویسنده از زیاده گویی و اطناب پرهیز کرده و به اصل ماجرا پرداخته است.


ابداً به زندگی در جایی جز ایران فکر نمی‌کنم

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85

گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با دکتر علی‌اکبر فرهنگی (بخش دوم)