خلیج فارس

یک خانواده‌ایم

/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

یادداشت وحید حُسنی‌هنزایی نویسنده کتاب گره دریایی به مناسبت روز ملی خلیج فارس را در این مطلب بخوانید