داستان بزرگسال

«گاف» به چاپ دوم رسید

/%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

داستان اجتماعی گاف به قلم سارا گریانلو به چاپ دوم رسید.


سیاگالش یک رمان اصیل ایرانی-اسلامی است

/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب سیاگالش به قلم ابراهیم اکبری دیزگاه با حضور مهمانان و نویسنده اثر یکشنبه 19 اردیبهشت‌ماه در خبرگزاری مهر برگزار شد.


کتاب دوم سه‌گانه عطر با نام «خاتون مُعطر» منتشر شد

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب خاتون مُعطر به قلم لیلا امانی در 180 صفحه در دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی منتشر شد.


مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «سیاگالش»

/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب سیاگالش یکشنبه 19 اردیبهشت‌ماه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود


انقلاب برای ما یک دیالوگ نو بود

/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF

گفت‌و‌گوی روزنامه شهرآرا با علی براتی گجوان نویسنده کتاب آماده ترور باش را در این مطلب بخوانید


روزگار بوسه و خون منتشر شد؛ قصه‌ای بومی از تلاطم‌های زندگی

/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

کتاب روزگار بوسه و خون به قلم حسن کی‌قبادی در ۱۷۲ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیک و کاغذی منتشر شد.


سیاگالِش منتشر شد؛ روایتی دینی از یک اسطوره‌ی تالشی

/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C

کتاب سیاگالِش به‌قلم ابراهیم اکبری دیزگاه در دو نسخه‌ی الکترونیک و کاغذی منتشر شد.


نشست نقدوبررسی کتاب «گاف» برگزار می‌شود

/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نشست نقدوبررسی کتاب «گاف» به‌قلم سارا گریانلو با حضور منتقدان و نویسنده اثر در سرای اهل قلم برگزار می‌شود


«میم‌ونون‌های جداشده از من» منتشر شد

/%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مجموعه داستان «میم‌و‌نون‌های جداشده از من» به‌قلم سمیه کاتبی با محوریت زنان و مسائل آن‌ها در 153 صفحه منتشر شد.


گفت‌و‌گوی قدس آنلاین با نویسنده کتاب «ماه‌عسل در تیمارستان»

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

گفت‌و‌گوی قدس آنلاین با محمدعلی خامه‌پرست نویسنده‌ی کتاب ماه‌عسل در تیمارستان را در این مطلب بخوانید.