دانشگاه تهران

امضای تفاهمنامه همکاری بین نشر صاد و دانشگاه تهران

/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

تفاهمنامه همکاری بین نشر صاد و دانشگاه تهران در زمینه‌ی نشر دیجیتال امضا شد.


مراسم افتتاحیه مسابقه خودنویس 3 در دانشگاه تهران برگزار شد

/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مراسم افتتاحیه مسابقه خودنویس 3، چهارشنبه 12 خردادماه 1400 ساعت 14:00 در دانشگاه تهران با حضور اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات کشور برگزار شد.


فراخوان سومین مسابقه سالانه خودنویس برای نوقلم‌ها منتشر شد

/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

فراخوان سومین مسابقه سالانه خودنویس با موضوع «امید و باور به توان مردم» برای نوقلم‌ها از سوی نشرسرای خودنویس اعلام شد.