رضا امیرخانی

من، سعید و او

/%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%88

یادداشت وحید حُسنی هنزایی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی


عناصر لازم در یک داستانک

/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9

داستانک نویسی بر خلاف ظاهرش که سهل می‌نماید اما در واقع می‌تواند ممتنع باشد.رمان‌نویسان بزرگی بوده‌اند که نتوانسته‌اند داستانک بنویسند!