روزگار بوسه و خون

روزگار بوسه و خون منتشر شد؛ قصه‌ای بومی از تلاطم‌های زندگی

/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

کتاب روزگار بوسه و خون به قلم حسن کی‌قبادی در ۱۷۲ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیک و کاغذی منتشر شد.