روز جهانی کتاب و حق م لف

روز جهانی کتاب و حق مؤلف

/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D9%85-%D9%84%D9%81

به‌مناسبت 23 آوریل، روز جهانی کتاب و حق مؤلف با قانون کپی رایت بیشتر آشنا شویم.