رویاهای رنگی یک کور مادرزاد

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان هفته

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثری تازه منتشره با عنوان «رؤیاهای رنگی یک کور مادرزاد» نوشته سلمان کریمی، با موضوع انقلاب اسلامی و حوادث سال‌های اخیر است که در قالب یک رمان روایت شده است.


رویاهای رنگی یک کور مادرزاد کتاب شد

/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

کتاب «رویاهای رنگی یک کور مادرزاد» به قلم سلمان کریمی در ۲۵۰ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی منتشر شد.