زنی که اتفاقا منم

حتی کارشناسی آسیب‌های زنان هم با مانع روبه‌روست

/%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA

لیلا جلینی اعتقاد دارد که نوشتن از آسیب‌های اجتماعی زنان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دچار ممیزی می‌شود و باید در لفافه سخن گفت.


مسابقه داستان‌نویسی؛ پایان داستان را شما بنویسید

/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF

مسابقه‌ی داستان‌نویسی براساس کتاب «زنی که اتفاقا منم...» با داوری لیلا جُلینی نویسنده اثر تا ۱۲ تیرماه برگزار می‌شود.


مجموعه داستان کوتاه «زنی که اتفاقاً منم...» منتشر شد

/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مجموعه داستان کوتاه «زنی که اتفاقاً منم...» نوشته‌ی لیلا جُلینی منتشر شد