سخنرانی

دانش اتوپیا منتشر شد

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب دانش اتوپیا نوشته‌ی ایمانوئل والرشتاین با ترجمه‌ی محمد غفوری منتشر شد