سه گانه عطر

کتاب دوم سه‌گانه عطر با نام «خاتون مُعطر» منتشر شد

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب خاتون مُعطر به قلم لیلا امانی در 180 صفحه در دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی منتشر شد.