شبکه اطلاع رسانی راه دانا

فرهنگ تخفیف کتاب باید اصلاح شود

/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF

گفت‌و‌گوی شبکه اطلاع‌رسانی دانا با مدیرعامل نشر صاد درباره‌ی وضعیت بازار نشر را در این مطلب بخوانید