شیعه شناسی

«شیعه‌شناسی» معرفی شیعه از سوی پیامبر(ص) را با مهر استاندارد ثقلینی اثبات می‌کند

/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B5-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AB%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

مؤلف کتاب «شیعه‌شناسی» در نشست نقد و بررسی این کتاب با اشاره به استفاده از 85 درصد منابع اهل سنت در کتاب گفت: در این کتاب اثبات شده که پیامبر(ص) کلمه شیعه را استفاده کرده و شیعه را با عنوان اسلام که مهر استاندارد ثقلینی دارد معرفی کرده است.


«شیعه‌شناسی» رونمایی می‌شود

/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آیین رونمایی از کتاب «شیعه‌شناسی» چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه در قالب نشستی در فضای مجازی برگزار می‌شود.