فرشته یزدان پناه

«بچه‌تان مبارک» منتشر شد

/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب «بچه‌تان مبارک» به قلم فرشته یزدان‌پناه در 54 صفحه و دو نسخه‌ی کاغذی و الکترونیکی منتشر شد.