مرگ

یادداشت سمیه سیدیان نویسنده «افسانه جزیره کبودان»

/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%DB%8C%D8%AF

سمیه سیدیان نویسنده داستان محیط‌زیستیِ «افسانه جزیره کبودان» در یادداشتی اهمیت توجه به خبرنگاران به‌ویژه اهالی رسانه فعال در حوزه محیط‌زیست را به ما یادآوری می‌کند.


برای خاکِ وطن

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86

نشر صاد درگذشت غم‌انگیز دو خبرنگار محیط‌زیستی در حادثه‌ی تصادف اتوبوس خبرنگاران را به اهالی رسانه، محیط‌زیست و خانواده‌ی آن‌ها تسلیت می‌گوید.


پرواز مرگ با پروانه‌ها

/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

یادداشت مهدیه کوهی‌کار درباره کتاب «خواب‌های سفید»


مجموعه داستان کوتاه خواب‌های سفید منتشر شد

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مجموعه داستان کوتاه خواب‌های سفید نوشته‌ی شقایق دهقان نیری منتشر شد