منتشر شد

دوربرگردان منتشر شد

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب «دوربرگردان»، اولین نوشته‌ی زینب ستاری از سوی نشرسرای خودنویس منتشر شد.