مهین سمواتی

به موازات هورمون‌ها حرکت کنیم

/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

یادداشت مهین سمواتی نویسنده کتاب نوجوان «عشقِ یک لبخند نیم‌سانتی» را به‌مناسبت 18 تیرماه روز ادبیات کودک و نوجوان در این مطلب بخوانید.


داستان نوجوان «عشقِ یک لبخند نیم‌سانتی» منتشر شد

/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

داستان ایرانی «عشقِ یک لبخند نیم‌سانتی» اثری از مهین سمواتی که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است در ۱۰۴ صفحه منتشر شد.