میم و نون های جداشده از من

«میم‌ونون‌های جداشده از من» منتشر شد

/%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مجموعه داستان «میم‌و‌نون‌های جداشده از من» به‌قلم سمیه کاتبی با محوریت زنان و مسائل آن‌ها در 153 صفحه منتشر شد.