مینیمالیسم

مینیمال‌نویسان سادگی معنا را ستایش می‌کنند

/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

یادداشت لیلا امانی درباره‌ی کتاب ها؛ داستان‌های مینیمال را در این مطلب بخوانید.