م ردی خب که چی

تخفیف‌های آخر هفته کتاب‌های صاد

/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-6

در طرح تخفیف این هفته، 4 اثر نشر صاد و نشرسرای خودنویس را با 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان تهیه کنید.


«مُردی؟ خب که چی؟» منتشر شد

/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%87-%DA%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب پژوهشی «مُردی؟ خب که چی؟» نوشته‌ی شریل ال.نیلی با ترجمه‌ی زهرا عاملی در دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی منتشر شد.