نشرسرای خودنویس

تخفیف‌های آخر هفته کتاب‌های صاد

/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-9

در طرح تخفیف این هفته، چهار کتاب با موضوعات متنوع را با 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان تهیه کنید.


چطور یک طرح خوب بنویسیم؟

/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85

لایو اینستاگرامی لیلا جلینی با موضوع چطور یک طرح خوب بنویسیم؟ در اینستاگرام خودنویس برگزار می‌شود.


تخفیف‌های آخر هفته کتاب‌های صاد

/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-8

در طرح تخفیف این هفته، چهار کتاب با موضوعات متنوع را با 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان تهیه کنید.


تخفیف‌های آخر هفته کتاب‌های صاد

/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7

در طرح تخفیف این هفته، چهار کتاب با موضوعات متنوع را با 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان تهیه کنید.


تخفیف‌های آخر هفته کتاب‌های صاد

/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-6

در طرح تخفیف این هفته، 4 اثر نشر صاد و نشرسرای خودنویس را با 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان تهیه کنید.


مراسم افتتاحیه مسابقه خودنویس 3 در دانشگاه تهران برگزار شد

/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مراسم افتتاحیه مسابقه خودنویس 3، چهارشنبه 12 خردادماه 1400 ساعت 14:00 در دانشگاه تهران با حضور اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات کشور برگزار شد.


فراخوان سومین مسابقه سالانه خودنویس برای نوقلم‌ها منتشر شد

/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

فراخوان سومین مسابقه سالانه خودنویس با موضوع «امید و باور به توان مردم» برای نوقلم‌ها از سوی نشرسرای خودنویس اعلام شد.


نتایج مسابقه چت‌استوریِ «فالگوش» اعلام شد

/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

برندگان مسابقه چت‌استوریِ «فالگوش» پنج‌شنبه 6 خردادماه 1400 معرفی شدند.


نشست نقدوبررسی «تنها در سامسون» برگزار می‌شود

/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نشست نقدوبررسی کتاب «تنها در سامسون» به قلم ترکان قربان‌زاده منتشر شده در نشرسرای خودنویس چهارشنبه 5 خردادماه در خبرگزاری تسنیم برگزار می‌شود.


مسابقه بزرگ چت‌استوری برای نوقلم‌های ایرانی

/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

مسابقه بزرگ چت‌استوری به همت نشر صاد با همکاری نشرسرای خودنویس تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.