هاشمی رفسنجانی

کتاب «جنگ‌وصلح» را با تخفیف ویژه بخوانید

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

کتاب «جنگ‌وصلح»؛ روایتی از سال‌های قبل و بعد از پذیرش قطعنامه 598 به قلم سیدمحمدمهدی دزفولی را با تخفیف ویژه تهیه کنید.