هدیه ای از یک جن

هدیه‌ای از یک جن روانه بازار نشر شد

/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب «هدیه‌ای از یک جن» نوشته مصطفی خدامی در ۸۸ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی منتشر شد.