چت استوری

مسابقه بزرگ چت‌استوری برای نوقلم‌های ایرانی

/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

مسابقه بزرگ چت‌استوری به همت نشر صاد با همکاری نشرسرای خودنویس تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.