چت استوری

نتایج مسابقه چت‌استوریِ «فالگوش» اعلام شد

/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

برندگان مسابقه چت‌استوریِ «فالگوش» پنج‌شنبه 6 خردادماه 1400 معرفی شدند.


مسابقه بزرگ چت‌استوری برای نوقلم‌های ایرانی

/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

مسابقه بزرگ چت‌استوری به همت نشر صاد با همکاری نشرسرای خودنویس تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.