کتاب جدید

چگونه یک کتاب داستانی بنویسیم؟

/how-to-write-a-story-book

نوشتن یک کتاب داستانی خوب برای کسانی که هرگز چنین تلاشی را نکرده‌اند می تواند مرموز به نظر برسد، بنابراین در این مقاله قصد داریم تا قوانینی که باید برای نوشتن یک کتاب خوب بدانید را شرح دهیم.


داستان نوجوان سلفی با خراب‌کار منتشر شد

/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

داستان نوجوان سلفی با خراب‌کار نوشته‌ی طاهره مشایخ منتشر شد


مجموعه داستان آماده ترور باش منتشر شد

/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مجموعه داستان آماده ترور باش به‌قلم علی براتی کجوان منتشر شد


کتاب گاف منتشر شد

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب گاف نوشته‌ی سارا گریانلو منتشر شد


پیامبر بی‌معجزه منتشر شد

/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب پیامبر بی‌معجزه نوشته‌ی محمدعلی رکنی منتشر شد


پیامبر بی‌معجزه به‌زودی منتشر می‌شود

/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

پیامبر بی‌معجزه نوشته‌ی محمدعلی رکنی به‌زودی منتشر می‌شود