گره دریایی

یک خانواده‌ایم

/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

یادداشت وحید حُسنی‌هنزایی نویسنده کتاب گره دریایی به مناسبت روز ملی خلیج فارس را در این مطلب بخوانید


گره دریایی به چاپ سوم رسید

/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

کتاب گره دریایی نوشته‌ی وحید حسنی‌هنزایی به چاپ سوم رسید


گفت‌و‌گوی زنده درباره‌ کتاب گره دریایی

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C

گفت‌و‌گوی زنده اینستاگرامی درباره‌ی کتاب گره دریایی با حضور رامبد خانلری و وحید حسنی‌هنزایی


جاهای جدید، مثل زندگی‌های جدید است

/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

گزیده‌هایی از کتاب گره دریایی


روایتی امروزی از زندگی دریانوردان ایرانی

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C

گفت‌و‌گوی روزنامه قدس با نویسنده کتاب گره دریایی را در این مطلب بخوانید


شش کتاب نشر صاد در فهرست پرفروش‌های آبان‌ماه طاقچه

/%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%82%DA%86%D9%87

شش کتاب نشر صاد در فهرست پرفروش‌های آبان‌ماهِ طاقچه قرار گرفت


چهار اثر به چاپ دوم رسیدند

/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF

چهار اثر از نشر صاد و نشرسرای خودنویس تجدید چاپ شد


من، سعید و او

/%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%88

یادداشت وحید حُسنی هنزایی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی


گره دریایی منتشر شد

/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

گره دریایی نوشته‌ی وحید حُسنی‌هنزایی منتشر شد