یادداشت

به موازات هورمون‌ها حرکت کنیم

/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

یادداشت مهین سمواتی نویسنده کتاب نوجوان «عشقِ یک لبخند نیم‌سانتی» را به‌مناسبت 18 تیرماه روز ادبیات کودک و نوجوان در این مطلب بخوانید.


سفر با قالیچه ادبیات

/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA

یادداشت طاهره مشایخ استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «سلفی با خراب‌کار» را به‌مناسبت 18 تیرماه روز ادبیات کودک و نوجوان در این مطلب بخوانید.


دیدار با فلسفه کاپیتالیسم در کوچه‌های یک رمان خواندنی

/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C

روایتی از مسافران دریاها

/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7

یادداشت یکی از وبلاگ‌نویسان بر کتاب گره دریایی را در این مطلب بخوانید.


یادداشت سمیه سیدیان نویسنده «افسانه جزیره کبودان»

/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%DB%8C%D8%AF

سمیه سیدیان نویسنده داستان محیط‌زیستیِ «افسانه جزیره کبودان» در یادداشتی اهمیت توجه به خبرنگاران به‌ویژه اهالی رسانه فعال در حوزه محیط‌زیست را به ما یادآوری می‌کند.


یادداشت طاهره مشایخ بر کتاب «واگن مخصوص»

/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5

یادداشت طاهره مشایخ بر کتاب واگن مخصوص؛ داستانک‌های رضوی را که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است در این مطلب بخوانید.


رودررو با «گاف»؛ آیا شرایط زیستن همه‌چیز را عوض می‌کند؟

/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

یادداشت محمدقائم خانی بر رمان «گاف» را که در خبرگزاری مهر منتشر شده است در این مطلب بخوانید.


با آلیش علیه ساجنی؛ انقلاب اسلامی؛ مقاومتی در برابر نظامی ظالمانه

/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

یادداشت محمدقائم خانی درباره‌ی کتاب آلیش منتشرشده در خبرگزاری مشرق را در این مطلب بخوانید.


امام خمینی و نسبت ما با غرب

/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8

یادداشت مهدی جمشیدی نویسنده کتاب عزم راه به‌مناسبت ۱۴ خرداد روز ارتحال امام خمینی (ره) را در این مطلب می‌خوانید.


مینیمال‌نویسان سادگی معنا را ستایش می‌کنند

/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

یادداشت لیلا امانی درباره‌ی کتاب ها؛ داستان‌های مینیمال را در این مطلب بخوانید.