مصاحبه


حمید بابایی: نویسنده‌ای که متن کهن نخواند بی‌سواد است

حمید بابایی: نویسنده‌ای که متن کهن نخواند بی‌سواد است

حمید بابایی نویسنده‌ای‌ست که با دو رمان «خاک سفید» و «پیاده» خودش را به‌عنوان یک چهره‌ی جدی به ادبیات داستانی ما معرفی کرد. او در سومین رمانش به‌نام «چهل‌و‌یکم» به سراغ یکی از وقایع مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ما یعنی واقعه‌ی گوهرشاد رفته است.