وبلاگ


نکاتی برای نوشتن کتاب‌های کودک و نوجوان

نکاتی برای نوشتن کتاب‌های کودک و نوجوان

دسترسی کودکان به انواع ادبیات برای موفقیت آن‌ها بسیار مهم است. کتاب‌ها منبع بسیار خوبی برای کودکان هستند. آن‌ها می‌توانند کودکان را با افراد و مکان‌های مختلف آشنا کنند، دایره لغت آن‌ها را گسترش دهند، کنجکاوی و تخیل آن‌ها را تحریک کنند و رشد فکریشان را افزایش دهند.